تماس با ما

  • کانال های ارتباطی هدایای تبلیغاتی کنزگیفت

  • تلفن مرکز پخش (بازار بزرگ تهران) : 55156952 (9821+)
  • پشتیبانی فروش : 09102330483 (98+)
  • …………………………………………….
  • ایمیل :       kanzgift@yahoo.com
  • وب سایت :   www.kanzgift.com