تماس با ما

  • کانال های ارتباطی هدایای تبلیغاتی کنزگیفت

  • تلفن مرکز پخش :         55156952  (بازار بزرگ تهران)
  • فکس :                          22364922
  • پشتیبانی فروش : 09102290032
  • …………………………………………….
  • ایمیل :       kanzgift@yahoo.com
  • وب سایت :   www.kanzgift.com