لیوان MUG 350 تبلیغاتی

لیوان  MUG 350 تبلیغاتی

لیوان  MUG 350 تبلیغاتی : ماگ حرارتی (جادویی) به لیوان هایی گفته میشود که که در حالت عادی به یک رنگ ساده هستند اما وقتی یک مایع که حرارت نسبت بالایی داشته باشد درون آن ریخته شود طرح و نقش و نگار چاپ شده بر روی آن ظاهر میشود. این لیوان ها در ابتدا کاملا تک رنگ هستند اما بعد از ریختن مایع داغ درون آن طرح چاپ شده آرام آرام نمایان میشود. همچنین پس از خالی شدن مایع درون آن، طرح چاپ شده تا مدتی نیز بر روی آن می ماند و به تدریج با سرد شدن لیوان به حالت عادی خود برمیگردد. به همین علت به این لیوان ها لیوان جادویی نیز گفته میشود.
فرایند چاپ بر روی این لیوان ها تفاوت چندانی با چاپ بر روی لیوان های معمولی ندارد و فقط در این لیوان ها قبل از چاپ پوششی مخصوص بر روی سطح لیوان کشیده می شود. این لیوان ها مورد توجه همگان به خصوص شرکت ها برای تبلیغات قرار گرفته است و آنها از این لیوان های خاص به نحو احسن استفاده می کنند. قیمت ماگ جادویی نسبت به ماگ های معمولی کمی بیشتر است که علت این تفاوت قیمت در روکش آن و خاص بودن این لیوان ها است.
با کمی خلاقیت در طراحی تبلیغ مورد نظر و اجرای آن به گونه ای خاص، برای مثال همین لیوان های حرارتی شما میتوانید بهترین بازخورد را از تبلیغات خود داشته باشید. به دلیل نوع خاص این لیوان ها تبلیغات در این روش مورد توجه بیشتری قرار می گیرد و توجه فرد مورد نظر را به خوبی به خود جلب میکند. کنزگیفت چاپ تبلیغات شما بر روی این لیوان ها را به عهده می گیرد و با داشتن ابزار مناسب و افراد حرفه ای سفارش شما را به بهترین نحو انجام میدهد. این لیوان ها دارای جعبه های مخصوصی هستند که به هدیه تبلیغاتی شما ظاهر زیباتری میبخشند.

لیوان MUG 350 تبلیغاتی